Vergoedingen Diëtist


Uw afspraken bij de diëtist worden vanuit de basisverzekering vergoed, hierin zijn 3 behandeluren per kalanderjaar opgenomen. Dit komt overeen met 4 tot 6 consulten. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten eerst worden verrekend met uw (verplichte) eigen risico. Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van het gebruik van eigen risico en kunnen hierdoor gratis terecht.

Er wordt bij voorkeur gewerkt met een verwijsbrief van uw huisarts of behandelend specialist. Echter bent u ook welkom zonder verwijsbrief via de directe toegankelijkheid.

 

Bent u aanvullend verzekerd? Het kan dan zijn dat er extra uren diëtetiek in uw pakket zit. Raadpleeg hiervoor uw polis of kijk op de zorgwijzer

 

Ketenzorg en diëtetiek

Heeft u diabetes, hart- en vaatziekten, COPD of astma en komt u hiervoor bij een praktijkondersteuner van de huisarts? Dan wordt deze behandeling ook vergoed. Voor u geldt dan het verplicht eigen risico niet.

Deze behandeling wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar (of via de ketenzorg) gedeclareerd.


Bekijk hier de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Dit is onder andere wanneer uw vergoeding vanuit de zorgverzekering op is. Echter ook sportvoedingsadvies zonder medische noodzaak.

Samenwerking

Anouk is aangesloten bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD)
  • Diëtisten oncologie netwerk Zeeland (DONZ)
  • MSzorg Nederland


Anouk heeft een samenwerkingsverband met:

  • Periscaldes (ketenzorg)
  • Fysiotherapie Middelburg en Goes
  • Beweegcentrum Doen
  • Alle zorgverzekeraars