Vergoedingen Diëtist


Uw afspraken bij de diëtist worden vanuit de basisverzekering vergoed, hierin zijn 3 behandeluren per kalanderjaar opgenomen. Dit komt overeen met 4 tot 6 consulten. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten eerst worden verrekend met uw (verplichte) eigen risico. Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van het gebruik van eigen risico en kunnen hierdoor gratis terecht.

Er wordt bij voorkeur gewerkt met een verwijsbrief van uw huisarts of behandelend specialist. Echter bent u ook welkom zonder verwijsbrief via de directe toegankelijkheid.

 

Bent u aanvullend verzekerd? Het kan dan zijn dat er extra uren diëtetiek in uw pakket zit. Raadpleeg hiervoor uw polis of kijk op de zorgwijzer

 

Ketenzorg en diëtetiek

Heeft u diabetes, hart- en vaatziekten, COPD of astma en komt u hiervoor bij een praktijkondersteuner van de huisarts? Dan worden de behandelingen ook vergoed. Voor u geldt dan het verplicht eigen risico niet.

Deze behandeling wordt rechtstreeks via de ketenzorg gedeclareerd.

Vraag het bij uw praktijkondersteuner na of u hiervoor in aanmerking komt. Hij/zij kan dan een verwijzing opsturen via het ketenzorgsysteem.


Bekijk hier de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Dit is onder andere wanneer uw vergoeding vanuit de zorgverzekering op is. Echter ook sportvoedingsadvies zonder medische noodzaak.

Samenwerking

Anouk is aangesloten bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD)
  • Diëtisten oncologie netwerk Zeeland (DONZ)
  • MSzorg Nederland
  • Netwerk KinderDiëtisten (NKD)
  • Kenniscentrum diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO)


Anouk heeft een samenwerkingsverband met:

  • Periscaldes (ketenzorg)
  • Fysiotherapie Middelburg en Goes
  • Beweegcentrum Doen
  • DOK 018
  • Alle zorgverzekeraars