Tarieven voor de diëtist in 2023


Onderstaande prijslijst geldt uitsluitend voor niet-gecontracteerde zorg. Dat is de extra zorg bovenop de zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering.

Deze prijslijst geldt ook voor patiënten die niet verzekerd zijn.


Screening en intake en onderzoek diëtetiek.   Met Individueel dieetvoorschrift             € 127,50

Individuele zitting reguliere diëtetiek per half uur                                                                             € 42,50

Telefonische zitting diëtetiek per kwartier                                                                                             € 21,25

Individueel dieetvoorschrift* per kwartier                                                                                             € 21,25

Niet nagekomen afspraak:                                                                                                                                € 35,00


* Een individueel dieetvoorschrift bestaat uit een analyse van voedingskundige, diëtistische, medische en verpleegkundige gegevens en het opstellen van een persoonlijk dieetadvies. Het opstellen van een individueel dieetvoorschrift gebeurt in afwezigheid van de patiënt.

De bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.